Ang Bagong Dugo sa Lumang Ugat LyricsMay halong takot at kaba sa iyong mga mata
Di na bale, wag ka nang mangilabot
Sa bulong at tinig namin
Nandiyan ang iyong ama
Galing sa iisang sanga
Sa atin ang matamis na bunga kanila ang mapakla

Ang lahat ng inutos ay iyong tutuparin
Salapi at kapangyarahan
Labis kang pagpapalain
Ako’ng unang sumundo
At kung pamilyar sa’yo
Ilang hari ang nasa trono
Ang may sungay sa anino

Libo-libo’ng masasaktan
Libo-libo’ng mawawalan
Libo-libong libingan
Libo-libong libo-libong

Ang bagong dugo (ang bagong dugo)
Sa lumang ugat (sa lumang ugat)
Manika sa aming kamay
Ika’y laruan lamang

Maging iyong isip at diwa
Iyong bisig kaluluwa
Buhay mo man ang hingin namin
Nakangiti mong ihahain

Ang bagong dugo (ang bagong dugo)
Sa lumang ugat (sa lumang ugat)
Manika sa aming kamay
Ika’y laruan lamang

Ang bagong dugo sa lumang ugat
Manika sa aming kamay
Ika’y laruan lamang

Laruan. laruan laruan laruan laruanNote: Some parts of the lyrics are still erroneous. Corrections will be done soon.


No comments